Institutionele psychotherapie

In functie van de zorgvraag van de bewoner wordt er in Albe gewerkt vanuit de principes van de institutionele psychotherapie.

In de institutionele psychotherapie vertrekt men van het principe dat men met het instituut zelf en haar structuren moet werken opdat het verzorgend zou kunnen worden voor de bewoner. Twee zaken tekenen zich daarbij af: Ten eerste: hoe kunnen we zorgen dat bewoners verantwoordelijkheid kunnen nemen in de instelling, zelf voorstellen doen, kiezen, over financiën mee beslissen. En ten tweede: hoe kunnen we het instituut zodanig bewerken dat elke bewoner in zijn bijzonderheid ontvangen kan worden, wat eigen is aan hem, en hem onderscheidt van anderen. De clubwerking vormt hierin een sleutelbegrip als knooppunt tussen deze twee: responsabilisering en dragend ontvangen.