De club

De club is een organisatie binnen Albe met als doel een platform te creëren waar de bewoners in de mate van het mogelijke los kunnen komen van het zorgbehoevend zijn. Men wordt uitgedaagd te spreken, te kiezen, verlangens te verwoorden, die rechtstreeks te maken hebben met de invulling van het dagelijkse leven in en buiten de instelling.

Er wordt appèl gedaan op de bewoners om verantwoordelijkheid op te nemen voor zichzelf en anderen, en samen rond projecten te werken.

Het clubbestuur

Het clubbestuur bestaat uit  een vijftal personeelsleden en ongeveer evenveel bewoners. Zij worden verkozen door bewoners en personeel en krijgen een mandaat van 18 maanden.

Wekelijks verzamelen zij de puntjes die op de clubvergadering moeten komen. Dit gebeurt tijdens de arkbestuurvergadering.

De clubvergadering

De punten die verzameld werden door het clubbestuur worden tijdens de clubvergadering besproken. Bv: Men wil graag een bingo-namiddag organiseren. Op de clubvergadering wordt gezamenlijk beslist of gestemd of dit kan doorgaan. Criteria zijn onder andere: heeft de ark genoeg geld, hoeveel interesse is er,  zijn er personeelsleden en bewoners genoeg om dit mee te organiseren,..  Op deze manier worden de bewoners nauw betrokken in de activiteiten die georganiseerd worden.

Ateliers

Door ateliers te organiseren proberen we een plek aan te bieden waar de bewoners kunnen zijn, deelnemen of gewoon van de sfeer kunnen proeven. Door een grote diversiteit aan ateliers aan te bieden kan iedereen  wel ergens zijn gading vinden. De ateliers vertrekken vanuit een vraag van de bewoners en/of personeel. Onze bewoners worden steeds uitgenodigd maar nooit verplicht om deel te nemen. Men moet er in de eerste plaats graag zijn.

Ateliers binnen de aanwezige ruimtes

Buiten de inhoud van de ateliers is de plaats waar ze doorgaan minstens even belangrijk. Ook het gaan naar en terug komen van spelen een belangrijke rol in de totaliteit van de atelierwerking.

Elke plek binnen of buiten de muren van Albe kan benut worden om ateliers te laten doorgaan. Iedere plek kent zijn eigenheid en mits wat creativiteit en divergent denken kunnen de meest onlogische constructies verassende resultaten geven. Zo werd bijvoorbeeld een wassalon ingericht in het arkgebouw en werd de schuur volledig heringericht om ook daar een plek te voorzien om te vertoeven.

Het aanbod

Sportateliers: zwemmen, bowling, fitness, fietsen, wandelen, paardrijden, netbal, dansen

Creatieve ateliers: smartlap, muziek, kleien, naaien, krant, toneel, tekenen, schilderen

Huishoudelijke ateliers: koken, recyclage, roomservice, tafeldienst, bakken, colruyt, markt, serre

Varia-ateliers: vertellen, ophaling oud papier, bijen, logopedie, café avond, limerick fuif, bibliotheek, sauna, salon de beauté, mis, rommelmarkt, showavond, schuur, bargroep