Aanbod

Albe zorgt voor mensen met een psychische problematiek door een veilige plek te zijn. Een plek waar mensen een eigen project kunnen maken en ieders eigenheid een plaats krijgt in het samenleven.

Belangrijke elementen in onze manier van ontvangen zijn: dat we ons flexibel opstellen om zoveel mogelijk op maat te kunnen werken. We vinden het hierin belangrijk om respect op te brengen voor ieders eigenheid. We realiseren dit door een open communicatie te onderhouden, door een verscheidenheid aan te bieden in onze ateliers, maar tevens een verscheidenheid te garanderen in bewoners, bezoekers en personeel en door een grote bewegingsvrijheid te creëren tussen de verschillende plaatsen, ateliers en mensen in Albe. Bovendien wordt Albe gekenmerkt door een grote gastvrijheid.

Albe vangt al jaren mensen residentieel op. Ook voor de uitwerking van je dagbesteding kan je bij Albe terecht.