Situering

Albe bestaat 35 jaar.

Ons project startte ooit vanuit een utopie… “Als wij een instelling zouden kunnen maken waarin we ook zelf zouden willen wonen, hoe zou die er dan uitzien ?”

Vanuit die vraag startte een zoektocht naar hoe personen ontvangen, die getekend werden door een lijden en niet in staat zijn om op zichzelf te wonen ? Hoe kunnen we met hen een leven uitbouwen ? Hoe kunnen we telkens opnieuw een individu onthalen en werken rond zijn of haar dromen en verlangens ?

Deze zoektocht kende vele wendingen, ondervond vele invloeden en leidde steeds opnieuw tot een tijdelijke constructie in dialoog met de altijd veranderende samenleving, de geestelijke gezondheidszorg, onze bewoners en de mensen die in Albe werken. Ook vandaag blijven we zoeken en is de weg belangrijker dan het doel. Zoals in één van de beginteksten van Albe te lezen staat: “De tekst is als geheel onvolledig, zoals elke tekst op zich onvolledig is. Dat is een noodzakelijkheid en een keuze. Elke tekst roept nieuwe vragen op waarrond verder gewerkt moet worden”

We nemen jullie vandaag graag mee in onze zoektocht en misschien roept ons zoeken bij jullie nieuwe interessante vragen op.

Programma

Inschrijving

Bereikbaarheid